25.10.08

Biz masumuz hakim bey

Malum, uzun bir girişe lüzum yok.

Teğet geçti bu mahkeme kararı. Hamdolsun ulaşıyoruz bloglarımıza, internetin burnundan ağzından girip ulaşıyoruz.

Bir süre sonra hepten interneti kapat, sonra ağzımızı kapat... Gözümüzü kapat. Bizleri eve kapat...
Tavuk çiftliklerindeki civcivler gibi dışarıdan habersiz, gıdaklayıp duralım. Önümüze konanı yiyelim, verilen suyu içelim.

Blogunuzun kapatılmasına neden olan suç ya da suçlarınızdan birkaçını bilmek ister miydiniz?

İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ
HAKKIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5651
Kabul Tarihi : 4/5/200

MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi
bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;
1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228)suç­la­rı.
b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.


Aranızda bunları düşünen-yazan-çizen var mı?

Şahsen ben, yaptığım elbise düzenlemeleriyle pek çok yabancı ünlüyü intihara yönlendirdim,
Blog Action Day'de bir çocuğu konu edip istismar ettim,
"Uykum var" diyerek arkadaşlarımı uyuşturdum,
Kimi yazılarda 8-9 elbise ekleyerek arkadaşlarımın göz sağlığına zarar verdim,
Bir yazımda hanım kızın elbisesine göğüs dekoltesi yaptım,
Evli olmayan çiftlerin fotoğraflarını ekledim, onlardan bahsettim,
Yaptığım değişikliklerin tahmin edilmesi konusunda oyun düzenledim, ödül koydum.

Bu nedenle burayı kapatın.

Ülkede çalan çırpan, yiyen içenleriyse ellemeyin. Bırakın yesinler, içsinler, sıçrasınlar.

5 yorum:

ZAMANDAN SIZAN...KIYMET dedi ki...

Hergeçen gün tehdit oluşturuyor senin estetik zevkin ve kıvrak zekan olmaz ki olmamalı anlayan var kıskanan var bu kadar öğretici olunmamalı..

yass dedi ki...

ben de kım bu suclu dıyodum..askolsun denız abla:P

PERİLİ KÖŞK dedi ki...

kendimi bir uzvu eksik gibi hissediyorum,
beni bir tek bloğu olan anlar,
öylesine demoralizeyim ki yaşadığım küçüçük şehir de renksiz yaşamımın rengi,saçmasapan insanlardan sonra ilaç gibi gelen dostlukları bulduğum sanaldan gerçeğe geçen dünyamdı.....
gökyüzü gri,gidecek yer yok ,canım sıkkın,
kapının dışında kaldık içeri almıyorlar bizi....hemde kendi evimize .....

nymphea dedi ki...

Bende perili koske tamamen katiliyorum. Kendi kisisel sayfami bir aciyorum.. Bi bakiyorum sayfam kapatilmis:(

beyhan dedi ki...

biraz da derdi kiminleyse onunla başedemeyip dava açarak tüm bloggerın kapatılmasına yol açanlara kahrediyorum.

bilmem ki bu kadar insanın ettiği
küfür ve bedduanın altından nasıl kalkacaklar...